Статьи о Польше

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Хороший учебник... Но плохой.

В последний месяц мне неоднократно довелось столкнуться с активной рекламной кампанией одной из польских языковых школ. Она - школа - приглашает учиться в Польшу и параллельно усиленно "проталкивает" свой учебник польского языка для иностранцев.
Не стану рекламировать ни название школы, ни сам учебник: кто сталкивался, тот поймет, о чем речь, а кто заинтересуется - может мне написать через форму "Напишите мне" справа вверху на этой странице.


Под "натиском" менеджеров школы, которые дозвонились до меня в Москву, и заинтригованный столь широким охватом потенциальной аудитории на восток от Польши, я погрузился в ознакомление с результатом труда целого коллектива преподавателей.


И вот какие выводы напросились сами собой.

Главный вывод - парадоксальный: учебник хороший, но плохой...


Читать дальше

Особенности польского языка

Особенности польского языка


По своему происхождению польский язык очень близок другим славянским языкам. Но мы затронем лишь некоторые особенности польского языка, которые русскоговорящей аудитории полезно учитывать, приступая к его изучению.

Итак, что мы имеем ввиду, говоря об особенностях языка? Конечно же, те нюансы и характерные черты языка, которые облегчают его изучение, и те, которые представляют собой определенную сложность. В первую очередь, — это видимая легкость и простота понимания многих польских слов и выражений, с одной стороны, а с другой — сложности и «подводные камни» языка. Эта простота и эти сложности, как ни странно, тесно связаны и переплетены между собой.


Схожесть звуков и их распознавание


На основе своей преподавательской практики должен отметить, что на самом начальном этапе обучения (изучение алфавита, фонетики) зачастую основной трудностью для учеников при чтении текста становится необходимость привыкнуть к распознаванию двух и трехбуквенных звуков, отсутствующих в русском языке и непривычных для восприятия (sz, ch, cz, rz, dzi, etc.).

Читать дальше

Новая тенденция в польских вузах

Новая тенденция в польских вузах.

По сообщениям источников агентства "Вектор ньюз", около 90% студентов стационарной формы обучения в Польше ныне составляют жители Украины, к чему оказались психологически не готовы многие местные структуры.


Примечательно, что согласно официальным данным МИД Польши, еще в 2013 году количество украинских студентов в Речи Посполитой не превышало 10 тыс. человек, это в том числе и тех, кто приезжал на краткосрочные курсы обучения. Однако все события 2014 года, в том числе и фактически военные действия на Донбассе, в совокупности с общим дружелюбным настроем правительства Польши в отношении украинских граждан привели к тому, что за период июнь-сентябрь 2014 года количество украинских студентов, желающих продолжить (или начать) обучение за рубежом, резко возросло.


Читать дальше

Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 2

Pytania z historii Polski

Аудиоверсия. Скачать.


 1. W którym wieku powstała Polska?

 Polska powstała w Х wieku.

2. Kiedy została zawarta Unia Krewska?

Unia Krewska odbyła się w 1385r. w Krewie.

Unia w Krewie wyznacza nowy kierunek polityki polskiej. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jednoczą się przeciw wspólnemu wrogowi - Zakonowi Krzyżackiemu.

3. Kiedy została zawarta Unia Lubelska?

Unia Lubelska odbyła się w 1569r. Z połączenia ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstaje największe mocarstwo w Europie.


Читать дальше

Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 3

Tradycje


1. Sylwester (31 grudzień) / Nowy Rok (1 stycznia).

W Polsce sylwestrowe bale i zabawy jeszcze w XIX wieku należały do rzadkości, a urządzano je jedynie w miastach i to w najbogatszych domach. Dzisiaj bale i zabawy należą już do tradycji i z reguły noc sylwestrową spędza się z rodziną, wśród znajomych i przyjaciół na prywatkach, w klubach dyskotekach czy restauracjach w których miejsca trzeba rezerwować już dużo wcześniej.

2. Trzech Kroli, Objawienie Pańskie (6 stycznia).

Święto obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrcow ktorzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.


Читать дальше

Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 4

Znani pisarze, naukowcy i artyści Polscy


 1. Naukowcy:

- Mikołaj Kopernik to jeden z największych astronomow w historii, nie tylko Polski, ale i całego świata. Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata, jego postrzegania, otworzył ludziom horyzonty, choć nie przyszło mu to łatwo. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 1473 roku.

- Jan Heweliusz - gdański astronom i konstruktor instrumentow naukowych.

- Stefan Banach (1892-1945r., Lwow) - matematyk. Twórca analizy funkcjonalnej.

2. Kompozytorzy:

- Fryderyk Franciszek Chopin(1810-1849r.) – polski kompozytor i pianista. Przedstawiciel muzykiokresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu.

- Karol Szymanowski(1882-1937r.) – kompozytor i pianista okresu Młodej Polski.

- Witold Lutosławski - polski kompozytor i dyrygent XX wieku.

 

Читать дальше

Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 5

Pytania ogólne


1. Co to jest Rzeczpospolita Polska?

To polskie tłumaczenie słowa „republika”.

2. Stolica Polski?

Warszawa. Godło – Syrenka.

3. Liczba ludności?

W Polsce mieszka około 38,5 mln.osób.  

4. Ustroj polityczny?

Demokracja parlamentarna.


Читать дальше

W języku polskim nazwiska należy odmieniać

Pan profesor J.Miodek.


- Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk?

- Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się Nowakowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trzeba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewające usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest "dla Jana Nowak”. Ja to widzę na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszalnych!


Читать дальше

Польские праздники


1. KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA


Szła wojna z Turcją, którą rozpoczęła carska Rosja w sojuszu z Austrią. Przeciwnikiem tej wojny była koalicja europejska, do której przyłączyły się Prusy. Polska zawarła z Prusami przymierze (1790), uwalniając się spod zależności od Rosji. W tych warunkach zwołano sejm. Ten czteroletni sejm przystąpił do prac nad Konstytucją. Głównym współtwórcą Konstytucji był marszałek litewski Ignacy Potocki. Czynny udział w tym dziele brał sam król Stanisław August. Duży wkład wniósł również ksiądz Hugo Kołłątaj.


Читать дальше