Деревянные церкви в Малопольском воеводствеWyróżnione przez UNESCO drewniane kościoły położone są w południowej Polsce, na obszarze historycznego regionu Małopolski, wchodząc w skład dwóch województw - małopolskiego i podkarpackiego. W strukturach administracyjnych organizacji kościelnej podlegają pod archidiecezję Krakowa i Przemyśla oraz episkopat Rzeszowa i Tarnowa.


Kilkadziesiąt średniowiecznych drewnianych kościółków zachowało się do dnia dzisiejszego na terenie całej Małopolski, wchodząc w skład tzw. Szlaku Architektury Drewnianej, ale tylko nieliczne z nich zatrzymały swoją rdzenną oryginalność, stając się tym samym zjawiskiem unikatowym w skali świata. Pozostałe ulegały ciągłym rekonstrukcjom, czy daleko posuniętym przekształceniom.


W 2000 roku, z ramienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej został wystosowany wniosek o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa kilku najwartościowszych egzemplarzy małopolskiej architektury sakralnej. W dostarczonej na ręce Komitetu UNESCO dokumentacji opisowo-analitycznej, kartograficznej i fotograficznej znalazło się w sumie 9 propozycji. Jednak tylko 6 spośród nich uzyskało w konsekwencji miano spuścizny minionych czasów cechującej się walorem wyjątkowości i uniwersalności dla całej ludzkości. Zostały one włączone do prestiżowego rejestru UNESCO - 3 lipca 2003 roku i wszystkie odpowiadają kryteriom - 3 i 4, zgodnie z regulaminowymi wytycznymi dla dziedzictwa kulturowego.


Grupa 6 gotyckich kościołów o charakterystycznej budowie zrębowej składa się na unikalny w swym rodzaju sakralny relikt średniowiecznych tradycji budowlanych, zachowany w niemal nienaruszonej formie do dnia dzisiejszego. Obiekty te są jednak nie tylko wybitnym świadectwem dawno minionej epoki, ale również, pozostając w bezpośredniej bliskości kulturowej granicy oddzielającej Wschód od Zachodu, stanowią symbol udanej walki o zachowania charakteru oraz funkcji liturgicznych zgodnych z doktryną Kościoła Rzymsko-katolickiego, skutecznie stawiającym czoła kultowym prądom napływającym z centralnej i wschodniej części Europy.

Деревянные церкви:


Binarowa - Małopolska

Blizne - Małopolska

Dębno - Małopolska

Haczów - Małopolska

Lipnica Murowana - Małopolska

Sękowa - Małopolska