Список государственных


Uniwersytety:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa,
Tel. (centrala) +48 22 552 00 00
http://www.uw.edu.pl/
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
Fax.: +48 85 745 70 73 (centrala)
E-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl
http://www.uwb.edu.pl/


Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Tel. portiernia: 523 24 00 wew. 24 00
Fax: +48 58 552 03 11
http://www.univ.gda.pl/pl/


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
Tel. centrala +48 61 829 40 00
http://amu.edu.pl/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
Tel.: +48 12 422 10 33
Fax: +48 12 422 32 29
E-mail: rektor@adm.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/


Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
Tel.: +48 42 635 40 00
Fax: +48 42 665 57 71, 635 40 43
http://www.uni.lodz.pl/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Tel.: +48 81 537 51 00
Fax: +48 81 533 36 69, 537 51 02
http://www.umcs.lublin.pl/


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Tel.: +48 56 611 40 10
E-mail: kontakt@umk.pl
http://www.umk.pl/


Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
Tel.: +48 77 54 16 070 wew. 270, 54 16 071 wew. 271
Fax: +48 77 54 16 000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl/index.php


Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
E-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
http://www.us.szc.pl/
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Tel.: +48 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
http://www.us.edu.pl/


Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 872 10 00
http://www.univ.rzeszow.pl/


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Tel.: +48 71 375 22 15, +48 71 375 20 11
http://www.uni.wroc.pl/


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Tel.: +48 22 561 88 00
http://www.uksw.edu.pl/


Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Tel.: +48 68 328 2000
http://www.uz.zgora.pl/


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 341 91 00
http://www.ukw.edu.pl/
Politechniki:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Tel.: +48 22 234-72-11
http://www.pw.edu.plPolitechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Tel. centrala +48 85 746 90 00 do 09,
fax. 85 746 90 15
http://www.pb.edu.pl/


Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Tel.: +48 91 449 41 11
E-mail: zut@zut.edu.pl
http://www.zut.edu.pl/


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biala
Tel.: +48 33 8279349 lub 350
Fax: +48 33 8279355
http://info.ath.bielsko.pl/Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: +48 34 3255211
http://www.pcz.pl/


Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Tel.: +48 58 347 11 00
Fax: +48 58 341 58 21
http://www.pg.gda.pl/


Politechnika Śląska (Gliwice)
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
Tel. centrala: +48 32 237-10-00
E-mail: RR1@polsl.pl
http://www.polsl.plPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
Tel.: +48 41 34 24 444
Fax: 41 34 42 997
http://www.tu.kielce.pl/


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Tel.: +48 94 34 78 399, 34 27 881
http://www.tu.koszalin.pl/
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.: +48 12 628 20 00
Fax: +48 12 628 20 71
E-mail: kancelaria@pk.edu.pl
http://www.pk.edu.pl/


Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: +48 12 617 22 22, 12 617 33 33
http://www.agh.edu.pl/


Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin
Fax: + 48 81 538 4657
E-mail: politechnika@pollub.pl
http://www.pollub.pl/


Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
Tel. +48 42 636 55 22,

fax: 42 636 56 15
http://www.p.lodz.pl/index.htm


Politechnika Opolska
ul. Mikołajczyka 5
45 - 271 Opole
Tel.: +48 77 400 60 00
http://www.po.opole.pl/Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Tel. +48 61 665 3537, 61 833 3881, fax: 61 665 3770
E-mail: Sekretariat.Rektora@put.poznan.pl

http://www.put.poznan.pl/Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Malczewskiego 29, p. 123
26-600 Radom
Tel. +48 48 3617010, 48 3617011
Fax: +48 48 3617012
E-mail: rektor@pr.radom.pl

http://www.pr.radom.pl/


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 865 11 00,
Fax.: +48 17 854 12 60
http://portal.prz.edu.pl/


Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. +48 71 320 26 00
http://www.pwr.wroc.pl/Uczelnie Ekonomiczne:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul.1 Maja 50
40-287 Katowice
Tel.: +48 32 257 7000
Fax: +48 32 257 7189
E-mail: kancelaria@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tel.: +48 12 293 5700 lub 12 293 5200
Fax: +48 12 293 50 10
http://nowa.uek.krakow.pl/

Остальные вузы будут представлены в скором времени.Надеюсь Вам понравился этот раздел.
Вы можете поделиться с друзьями, кликнув на кнопки социальных сетей.