Самое актуальное

Dzień Kobiet w Polsce

Tymczasem historia Dnia Kobiet jest znacznie dłuższa niż okres PRL-u i nie należy tej okazji łączyć z konkretnym ustrojem.


Święto to posiada wymiar międzynarodowy, jest celebrowane w większości państw świata. Obecnie Dzień Kobiet w Polsce przeżywa swoisty renesans.


Dzień Kobiet wywodzi się z działań ruchu kobiecego na przełomie XVIII i XIX wieku. Jednocześnie do ustanowienia tego święta przyczynił się rozwój idei socjalizmu, zwłaszcza ruchu robotniczego, ponieważ feministki były od początku związane ze środowiskami lewicowymi. Dzień Kobiet został zainicjowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie 8 marca w 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz w obronie praw kobiet-robotnic. Został on zainspirowany tragicznym pożarem fabryki, w której zginęło ponad 100 kobiet.


Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 28 lutego 1909 r., w Ameryce. Rok później międzynarodowe zgromadzenie kobiet-socjalistek pod przewodnictwem Klary Zetkin na konferencji w Kopenhadze ogłosiło ustanowienie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Początkowo święto to było jedną z okazji do walki kobiet o równouprawnienie w życiu publicznym i otrzymywało różne daty w poszczególnych krajach. Powszechnie obchodzono je od 1911 roku. W 1914 roku ujednolicono datę Dnia Kobiet, wybierając 8 marca. Dzień ten miał szczególne znaczenie w Związku Radzieckim, gdzie ogłoszono go świętem wolnym od pracy i zaczęto wykorzystywać w celach propagandowych.


Jeżeli chodzi o Polskę, Dzień Kobiet obchodzono oficjalnie już w czasach II Rzeczpospolitej, począwszy od 1924 roku. Po II wojnie światowej 8 marca stał się świętem państwowym, jednak specyficzne znaczenie uzyskał po 1965 roku. Jego symbolem stały się bowiem czerwone goździki i rajstopy – prezenty masowo wręczane w tym czasie paniom. W 1993 roku Dzień Kobiet utracił status święta państwowego.


Obecnie Dzień Kobiet znowu wraca do łask. Wymowa święta nie ma bowiem charakteru propagandowego, ale posiada wymiar uniwersalny. Jest ono wyrazem szacunku dla kobiet i ich długiej walki o równouprawnienie. Nie dziwi więc, że 8 marca jest szczególnie chętnie celebrowany przez środowiska feministyczne, które tego dnia organizują liczne „manify”, mające na celu zwrócenie uwagi na wciąż aktualne problemy kobiet.


Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.

Нет комментариев

Добавить комментарий