Władysław Reymont

Polski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla za czterotomową „epopeję chłopską” „Chłopi”.

Польский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы за „крестьянскую эпопею” - четырехтомник „Крестьяне”.


Urodzony 25 kwietnia 1867 r. w Kobielach Wielkich w rodzinie organisty, ukończył Warszawską Szkołę Niedzielno-Rzemieślniczą, a następnie uczył się krawiectwa. Na niezależność finansową pozwoliło mu dopiero odszkodowanie za wypadek, któremu uległ jako funkcjonariusz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1899 r. wydał cenioną na świecie powieść „Ziemia obiecana”, ukazującą losy trzech przyjaciół – Polaka, Niemca i Żyda - w Łodzi w czasach rewolucji przemysłowej. W 1976 r. ekranizację „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy nominowano do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Nagrodę Nobla w 1924 r. zagwarantowała Reymontowi powieść „Chłopi”, wydana w latach 1904-09 i ukazująca życie mieszkańców wsi Lipce na przestrzeni czterech pór roku. Reymont zmarł w Warszawie 5 grudnia 1925 r. i został pochowany w alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Jego serce wmurowano w filar kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Родился 25 апреля 1867 г. в местечке Большие Кобели в семье органиста, закончил Варшавскую воскресно-ремесленную школу, а потом учился портного. Стать  финансово независимым смог стать лишь получив возмещение после несчастного случая, который с ним произошел как с должностным лицом Варшавско-венской железной Дороги. В 1899 г. издал высоко оцененный в мире роман „Земля обетованная", рассказывающий о судьбе трех друзей - поляка, немца и еврея - в Лодзи во времена промышленной революции. В 1976 г. экранизация „Земли обетованной" Анджея Вайды была номинирована на Оскар в номинации неанглоязычного фильма. Нобелевскую премию в 1924 г. Реймонту обеспечил роман „Крестьяне”, изданный в 1904-09 годах и рассказывающий о жизни жителей села Липцы на протяжении четырех времен года. Реймонт умер в Варшаве 5 декабря 1925 г. и был похоронен в Аллее Заслуженных на Раковицком кладбище. Его сердце было вмуровано в колонну костела святого Креста в Краковском Предместье в Варшаве.Источник:

http://www.polska.pl/poznaj-polske/noblisci


Посмотреть также:
Лех Валенса
Чеслав Милош
Генрик Сенкевич
Мария Складовская-Кюри
Вислава Шимборская
Петр Трыяновский и Збигнев Кундзевич


Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.