* - знаменитые поляки

Поляки - лауреаты Нобелевской премии


1983 г. - Лех Валенса (смотреть подробнее)
1980 г. - Чеслав Милош (смотреть подробнее)
1924 г. - Владыслав Реймонт (смотреть подробнее)
1905 г. - Генрик Сенкевич (смотреть подробнее)
1903, 1911 гг. - Мария Складовская-Кюри
(смотреть подробнее)

1996 г. - Вислава Шимборская (смотреть подробнее)

2007 г. - Петр Трыяновский и Збигнев Кундзевич
(смотреть подробнее)


2019 г. - Ольга Токарчук (смотреть подробнее)


Лауреаты Нобелевской премии, имеющие польское происхождение

или польские корни

1907 Albert Abraham Michelson
fizyka
Urodził się 19 grudnia 1852 r. w Strzelnie na Kujawach w rodzinie żydowskiego kupca. W 1855 roku wraz z rodzicami wyjechał do USA.
1920 Walther Nernst
chemia
Urodzony 25 czerwca 1864 r. w Wąbrzeźnie (zabór pruski). Mieszkał i pracował w Niemczech, uważał się za Niemca i mówił wyłącznie po niemiecku.
1927 Henri Bergson
literatura
Pisarz francuski urodzony 18 października 1859 r. w Paryżu w pochodzącej z Polski rodzinie żydowskiej. Jego ojcem był urodzony w Warszawie kompozytor i pianista Michał Bergson, wnuk warszawskiego bankiera Bera Sonnenberga, prawnuk Samuela (Szmula) Jakubowicza Sonnenberga, zwanego Zbytkowerem, żydowskiego bankiera, od którego wywodzi się nazwa jednego z osiedli Warszawy, Szmulowizny.
1935 Irène Joliot-Curie
chemia
Córka Marii Skłodowskiej-Curie (zob. wyżej), mówiła trochę po polsku, ale całe życie spędziła we Francji i uważała się za Francuzkę.
1944 Isidor Isaac Rabi
fizyka
Naukowiec amerykański, urodzony 29 lipca 1898 r. w żydowskiej rodzinie w Rymanowie koło Krosna. Gdy miał rok, jego rodzina wyemigrowała do USA.
1950 Tadeusz Reichstein
fizjologia lub medycyna
Urodzony 20 lipca 1897 r. w żydowskiej rodzinie we Włocławku. W dzieciństwie mieszkał też w Kijowie i w Jenie. Rodzina wyemigrowała do Zurychu, gdy miał osiem lat. Żonaty z arystokratką holenderską. Publikował po niemiecku i po niemiecku wygłosił przemówienie podczas uroczystości wręczania nagrody. Do końca życia dobrze rozumiał po polsku, gorzej mówił.
1961 Robert Hofstadter
fizyka
Syn polskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA.
1977 Andrew Schally
medycyna
Amerykański endokrynolog urodzony 30 listopada 1926 r. jako Andrzej Wiktor Schally w polskiej rodzinie w Wilnie. Syn Kazimierza Schally, generała Wojska Polskiego, szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta Mościckiego. Wśród swoich korzeni oprócz Polski, wymieniał też Austro-Węgry, Francję i Szwecję. W młodości mówił po polsku, ale później jak sam twierdził, utracił tę umiejętność (jak również znajomość wielu innych europejskich języków z dzieciństwa).
1978 Menachem Begin
nagroda pokojowa
Urodzony 16 sierpnia 1913 r. jako Mieczysław Biegun w Brześciu Litewskim na terenie zaboru rosyjskiego, które po I wojnie światowej znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem w armii gen. Andersa, którą opuścił w Palestynie.
1978 Piotr Kapica
fizyka
Urodzony 9 lipca 1894 r. w Kronsztadzie, dziadek ze strony matki był Polakiem.
1978 Isaac Bashevis Singer
literatura
Urodzony 21 listopada 1902 r. w Leoncinie pod Warszawą w rodzinie żydowskiej. Pisał w języku jidysz i po angielsku. Część jego twórczości jest związana z jego wspomnieniami z dzieciństwa i młodości w Polsce.
1981 Roald Hoffmann
chemia
Amerykański chemik urodzony 18 lipca 1937 r. w rodzinie żydowskiej w Złoczowie w województwie tarnopolskim, które wówczas znajdowało się w granicach II Rzeczypospolitej (obecnie Ukraina Zachodnia). Po wkroczeniu Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie krótko mieszkał w Przemyślu i Krakowie, zanim wraz z matką wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
1992 Georges Charpak
fizyka
Francuski fizyk urodzony 1 sierpnia 1924 r. jako Jerzy Charpak w rodzinie żydowskiej w Dąbrowicy koło Równego na Polesiu, wówczas w granicach II Rzeczypospolitej.
1994 Szimon Peres
nagroda pokojowa
Polityk izraelski urodzony 2 sierpnia 1923 r. jako Szymon Perski w Wiszniewie w województwie nowogródzkim, wówczas w granicach II Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś). Rodzina Peresa wyemigrowała z Polski do Palestyny przed wojną unikając holocaustu. Nie mówił po polsku.
1995 Józef Rotblat
nagroda pokojowa
Brytyjski fizyk i radiobiolog. Urodził się w 1908 r. w Warszawie w rodzinie żydowskiej. W 1932 zdobył tytuł magistra na Wolnej Wszechnicy Polskiej, a w 1938 obronił doktorat w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 wyjechał na stypendium do Liverpoolu, gdzie zastała go wojna. Mówił po polsku i podkreślał, że jest Polakiem z brytyjskim paszportem (od 1946). Protestował, gdy mówiono o nim Joseph.
2000 Eric Kandel
medycyna
Jego rodzice pochodzili z Galicji. Ojciec urodził się w Olesku koło Lwowa a matka w Kołomyi.
2003 John Maxwell Coetzee
literatura
Pisarz południowoafrykański urodzony 9 lutego 1940 w Kapsztadzie. Jego pradziadek ze strony matki Baltazar Dubiel był Polakiem, pochodził ze wsi Czarnylas, w województwie wielkopolskim (powiat ostrowski). Dubiel wyemigrował do Afryki w wieku kilkunastu lat, zmarł w 1929. Podczas wizyty w Polsce w roku 2006 pisarz odwiedził Czarnylas i pobliski Odolanów, gdzie jego pradziadek uczęszczał do szkoły.
2004 Aaron Ciechanover
chemia
Urodzony w Hajfie izraelski biolog. Jego rodzice wyjechali z Polski do Izraela w latach dwudziestych na fali syjonizmu.
2004 Frank Wilczek
fizyka
Fizyk amerykański urodzony w Nowym Jorku. Jego dziadkowie ze strony ojca pochodzili z Polski. Babcia Franciszka Żybura, do 1921 mieszkała w Babicach w powiecie przemyskim, a dziadek pochodził z okolic Warszawy.
2007 Leonid Hurwicz
ekonomia
Urodzony 21 sierpnia 1917 w Moskwie. Pochodził z rodziny polskich Żydów, która ewakuowana z Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej schroniła się na krótko w Moskwie. Na początku 1919 wraz z rodziną powrócił do Warszawy, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W 1938 ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1940 przeniósł się na stałe do USA.
2009 Jack W. Szostak
Medycyna lub fizjologia
Pradziadek Szostaka wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
2012 Brian Kobilka
chemia
Pochodzi z rodziny polskich emigrantów.
2012 Robert Lefkowitz
chemia
Jest wnukiem polskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA.
 

Продолжение следует.
Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.