Статьи о Польше

Языковые ciekawostki


Liśćmi czy liściami?

Все существительные множественного числа в творительном падеже имеют окончание -ami!

Однако, как это бывает в польском языке, есть исключения из этого принципа: (исключительно) окончание -mi имеют существительные:


dziećmi, - pojechaliśmy nad morze z dziećmi
braćmi,  - pokłóciłem się z braćmi
liśćmi, - ziema usłana liśćmi
gośćmi, - śpiewaliśmy z naszymi gośćmi
ludźmi, - bądźcie normalnymi ludźmi
nićmi, - grubymi nićmi szyte

dłońmi, - trzymać dłońmi

а также:
księżmi,
pieniędzmi,
przyjaciółmi,

kośćmi (но: может быть и z kościami!).

Можно использовать как -mi, так и -ami в существительных:

kośćmi / kościami

gwoźdźmi / gwoździami,

gałęźmi / gałęziami,

sańmi / saniami,

gwoźdźmi / gęsiami,

ośćmi / ościami,

skrońmi / skroniami.


Ciekawostką - забавным моментом является тот факт, что сохранились три архаичные формы:

przed laty,

innymi słowy,

dawnymi czasy.


Некоторые особенности польского языка, вызывающие трудности при изучении.


1. Musimy pamiętać, że NIE z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe, piszemy rozłącznie, traktując je jak czasowniki, np.
(Мы должны помнить, что НЕ со словами, имеющими отглагольное значение, пишется раздельно, рассматривая их как глаголы, напр.:

nie można,

nie trzeba,

nie warto,

nie wiadomo,

nie wolno,

nie potrzeba.


Wyjątkiem są niektóre czasowniki odrzeczownikowe:
(Исключением являются некоторые глаголы, образованные от существительных):

niepokoić (od niepokój),

niewolić (od niewola),

nienawidzić,

niedowidzieć,

niedomagać.

2.

Liczba pojedyncza od słowa perfumy brzmi bardzo dziwnie?
Tak, bo to jest słowo bez liczby pojedynczej, ale rodacy bez przerwy w rozmaitych punktach usługowych, niejako na siłę chcą stworzyć liczbę pojedynczą i w tym momencie, oczywiście, popełniają błąd, bo perfumy – powtórzmy - liczby pojedynczej nie mają.
To jest tak zwane plurale tantum - jak
sanie, sanki, drzwi, nożyce, nożyczki, grabie,
czyli forma używana tylko w liczbie mnogiej:
to są perfumy, lubię zapach tych perfum, nie lubię zapachu tych perfum, tym perfumom się przyglądam, o tych perfumach marzę.
TAK: perfumy
NIE : perfum
Czyli podsumujmy: zawsze perfumy, nigdy perfum?
Nigdy ten perfum, nigdy ta perfuma, tylko zawsze te perfumy - wyłącznie w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza od słowa perfumy brzmi bardzo dziwnie, Panie Profesorze?
Tak, bo to jest słowo bez liczby pojedynczej, ale rodacy, widzę to i słyszę bez przerwy w rozmaitych punktach usługowych, niejako na siłę chcą stworzyć liczbę pojedynczą i w tym momencie, oczywiście, popełniają błąd, bo perfumy – powtórzmy - liczby pojedynczej nie mają. To jest tak zwane plurale tantum - jak sanie, sanki, drzwi, nożyce, nożyczki, grabie, czyli forma używana tylko w liczbie mnogiej: to są perfumy, lubię zapach tych perfum, nie lubię zapachu tych perfum, tym perfumom się przyglądam, o tych perfumach marzę. 
TAK: perfumy
NIE : perfum
Czyli podsumujmy: zawsze perfumy, nigdy perfum?
Nigdy ten perfum, nigdy ta perfuma, tylko zawsze te perfumy - wyłącznie w liczbie mnogiej.


3. Liśćmi czy liściami?

Wszystkie rzeczowniki liczby mnogiej w narzędniku mają końcówkę -ami.
Jednak, jak to bywa w języku polskim: są wyjątki od tej zasady: (wyłącznie!) końcówkę -mi mają rzeczowniki:


dziećmi, - pojechaliśmy nad morze z dziećmi
braćmi, - pokłóciłem się z braćmi
liśćmi, - ziema usłana liśćmi
gośćmi, - śpiewaliśmy z naszymi gośćmi
ludźmi, - bądźcie normalnymi ludźmi
księżmi,
pieniędzmi,
przyjaciółmi,
nićmi, - grubymi nićmi szyte
dłońmi, - trzymać dłońmi

kośćmi (ale: dobry z kościami!).

Możemy użyć zarówno -mi, jak -ami w rzeczownikach:

kośćmi / kościami

gwoźdźmi / gwoździami,

gałęźmi / gałęziami,

sańmi / saniami,

gęśmi / gęsiami,

ośćmi / ościami,

skrońmi / skroniami.

Ciekawostką jest fakt, że zachowały się trzy archaiczne formy:

przed laty, innymi słowy, dawnymi czasy.


Вы можете помочь сайту!
Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.Нет комментариев

Добавить комментарий