Самое актуальное

Подписаться на RSS
2021 2018 2015 2014 За все времяУважаемые друзья!
Мы приступили к кардинальному обновлению сайта.
Основная часть имеющихся материалов временно останется нетронутой и будет находиться в прежнем доступе.
Новые документы и информация будут появляться по мере готовности.

Информация по Карте поляка.
О принятых в последнее время изменениях в законодательстве и сложившейся практике рассмотрения документов в разных консульствах Польши можно посмотреть и почитать ВКонтакте в сообществе "Карта поляка, польский язык".

Об уроках польского языка.
Преподавание польского языка автором сайта - Ярцевым Н.Д. - продолжается (Москва). В настоящее время имеется два свободных места для индивидуальных занятий (для начинающих с "0" или продолжающих изучение). 
***В связи с продолжающейся пандемией занятия проводятся только через Skype.

О переводах.
Переводческая практика остается актуальной. Письменные переводы с польского книг, публикаций, документов (кроме юриспруденции и узкотехнических), корреспонденции и т.п.

С уважением,
Ярцев Н.Д.


Польский сейм принял поправки, касающиеся карты поляка, репатриации и ПМЖ.
Предстоит еще утверждение Сенатом. Но изменения существенные.  Одно из важнейших - больше не признается подтверждение польских корней наличием у предков польского гражданства. Остается только польская национальность.
Детали  об изменениях в законодательстве можно  прочесть в группе ВКонтакте.


Парламентские фракции польского Сейма поддержали поправки к закону о Карте поляка, согласно которым, в случае угрозы, их владельцам дадут те же права, что и гражданам Польши. Об этом сообщает Радио Польша. 2018 г.

11 ноября - День независимости Польши

11 ноября - День независимости Польши

2. 11 LISTOPADA – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


Przez 150 lat Polska była pod zaborami trzech mocarstw: Austrii, Niemiec i Rosji. Przez cały ten okres Polacy dążyli do odzyskania niepodległości. Dowodem tego były powstania zbrojne: kościuszkowskie (1794), listopadowe (1830), styczniowe (1863), ponadto pomoc wojska polskiego udzielana Napoleonowi, cezarowi Francji, z którego polityką Polacy wiązali nadzieję na odzyskanie wolności.


Dopiero I wojna światowa stworzyła warunki sprzyjające wywalczenia wolności. Nie przyszło to łatwo. Trzeba było stoczyć wiele walk z okupacyjnymi oddziałami austriackimi, rosyjskimi i niemieckimi. Potrzebny był wielki wysiłek, aby nie tylko kraj wyzwolić, ale objąć i utrzymać w nim władze.


Tego zadania podjął się Józef Piłsudski. Już następnego dnia po powrocie z więzienia w Magdeburgu 10 listopada 1918 r. objął stanowisko naczelnika państwa, jeszcze wprawdzie bez ustalonych granic, ale już wyzwolonego spod obcej przemocy. I ten właśnie dzień – 11 listopada 1918 r. stał się świętem narodowym.


W Warzszawie w centrum miasta na wielkim placu znajduje się pomnik Grób Nieznanego Żołnierza. Tu w urnach umieszczona została ziemia zebrana z miejsc, gdzie rozgrywały się najważniejsze bitwy o wolność Ojczyzny. Przed Grobem zawsze stoi warta. Tutaj odbywają się wszystkie uroczystości państwowe, rocznice wielkich wydarzeń historycznych. Delegacje obcych państw rozpoczynają swoją wizytę od złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza. Jest to wyraz czci oddawanej tym, którzy polegli za wolność Polski. Szczególnie uroczyście odbywa się ceremonia złożenia wieńców w Dniu Zmarłych (2 listopada) i w Dniu Niepodległości Polski.

Неделю назад - 24 мая 2015 г. - в Польше состоялся второй тур президентских выборов, в результате которого новым Президентом Польши стал Анджей Дуда.

Dzień Kobiet wypada: 08.03.2015 (Niedziela)

Kiedy wypada w innych latach:

Dzień Kobiet 2016 - 08.03.2016 (Wtorek)

Dzień Kobiet 2017 - 08.03.2017 (Środa)

Dzień Kobiet tradycyjnie obchodzi się 8 marca.

W Polsce po przełomie politycznym 1989 roku święto to niesłusznie zaczęto utożsamiać z okazją o rodowodzie komunistycznym, co doprowadziło do chwilowej dewaluacji jego znaczenia. Doszło do tego, że w 1993 roku Dzień Kobiet został oficjalnie wykreślony z kalendarza świąt państwowych.

Tymczasem historia Dnia Kobiet jest ... 


читать полностью...