Статьи о Польше

Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 1

KARTA  POLAKA  INFORMACJA          АУДИОверсия. Послушать.


Polskie symbole narodowe


 1. Jak wygląda flaga Polski?

Flaga jest prostokątna, podzielona na dwa poziome pasy – biały na górze, czerwony na dole.

Flaga została zatwierdzona uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r.

Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił sejm odrodzonej Polski w 1919r.

Od 1955r. istnieje jeszcze flaga z godłem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową z godłem”.

Od 2004r. 2. Dzień maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jak wygląda godło Polski?

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w czerwonym polu, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony wprawo.

Wizerunek orła pojawił się w czasach Bolesława Chrobrego.


3.Hymn Polski?

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna.

Od 1927 roku oficjalny Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polski.

Został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797r. we włoskim miasteczku Reggio. Pierwotnie był Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.

4. Jaki Hymn był w średniowieczu?

 W średniowieczu rolę hymnu pełniła pieśń Bogurodzica.


Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,

Ешчэ Польска не згинэўа

Ещё Польша не погибла,

Kiedy my żyjemy.

Кеды мы жыемы.

Пока мы живы.

Co nam obca przemoc wzięła,

Цо нам обца пшэмоц вжеўа

Всё, что отнято вражьей силой,

Szablą odbierzemy.

Шаблё одбежэмы.

Саблями вернем.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Марш, марш, Домбровски…,

Марш, марш, Домбровский…

Z ziemi włoskiej do Polski,

З жеми вўоскей до Польски,

С земли итальянской в Польшу.

Za twoim przewodem

За твоим пшэводэм

Под твоим руководством

Złączym się z narodem.

Зўончым шеу з народэм.

Воссоединимся с народом.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Пшэйджем Висўэу, пшэйджем Вартэу,

Перейдём Вислу, перейдем Варту,

Będziem Polakami,

Бэнджем Поляками,

Будем поляками.

Dał nam przykład Bonaparte,

Даў нам пшыкўад Бонапартэ

Дал нам пример Бонапарт

Jak zwyciężać mamy.

Як звыченжачь мамы.

Как мы побеим.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Марш, марш, Домбровски…,

Марш, марш, Домбровский…

Jak Czarniecki do Poznania

Як Чарнецки до Познаня

Как Чарнецкий в Познань,

Po szwedzkim zaborze,

По швэдзким забожэ,

После шведской оккупации,

Dla ojczyzny ratowania

Для ойчызны ратованя

Для спасения родины

Wrócim się przez morze.

Вручим шеу пшэз можэ.

Вернёмся через море.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Марш, марш, Домбровски…,

Марш, марш, Домбровский…

Już tam ojciec do swej Basi

Юж там ойчец до свэй Баши

Уже там отец своей Басе,

Mówi zapłakany:

Муви запўаканы:

Говорит заплаканный:

«Słuchaj jeno, pono nasi

«Сўухай ено, поно наши

«Слушай, похоже наши

Biją w tarabany.»

Биё в тарабаны.»

Бьют в тарабаны.»

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Марш, марш, Домбровски…,

Марш, марш, Домбровский…


 

 Pytania z geografii Polski


1. Powierzchnia Polski?

Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie. Polska jest krajem nizinnym: trzy czwarte terytorium Polski są na nizinach, poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Góry ciągną się na południu wzdłuż południowych granic Polski.


 2. Podział administracyjny?

Administracyjnie Polska podzielona jest na 16 województw, województwa dzielą się na 314 powiatów, a powiaty na 2479 gmin.


АУДИОверсия. Продолжение.

3. Nazwy województw?

Dolnośląskie                    Łódzkie                     Podkarpackie                Świętokrzyskie

Kujawsko-pomorskie       Małopolskie               Podlaskie                      Warmińsko-mazurskie

Lubelskie                         Mazowieckie             Pomorskie                     Wielkopolskie

Lubuskie                         Opolskie                    Śląskie                           Zachodniopomorskie


4. Klimat Polski?

Polska leży w strefie klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.


Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C.


5. Z jakimi państwami graniczy RP?

Z Niemcami na zachodzie,

z Czechami i Słowacją na południu,

z Ukrainą i Białorusią na wschodzie,

z Litwą i Federacją Rosyjską (Okręg Kaliningradzki) na północy.


6. Czy Polska leży nad morzem?

Tak, na północy nad morzem Bałtyckim. Długość wybrzeża 775 km.

Główne handlowe polskie porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin nad Zalewem Szczecińskim i Świnoujście.


7. Polskie miasta położone nad Bałtykiem?

Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot. W środkowej części miasto Kołobrzeg. W zachodniej - Świnoujście.


8. Parki Narodowe w Polsce?

23 razem: najbardziej znane:

Białowieski Park Narodowy:

Białowieski Park Narodowy  - najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Utworzony w 1932 r.

W 1977r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Światowego.


Tatrzański Park Narodowy:

Tatrzański Park Narodowy został powołany w 1954 roku, w celu ochrony zasobów przyrodniczych Tatr Polskich. Park obejmuje prawie cale Tatry polskie i sąsiaduje z Parkiem Narodowym na słowackiej stronie.


Pieniński Park Narodowy:

Założony w 1932 roku, jeszcze przed II wojną światową jest bardzo lubianym i często odwiedzanym Parkiem Narodowym.


Bieszczadzki Park Narodowy:

Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973r., jest ostoją dzikiej przyrody jedynej polskiej części Karpat Wschodnich.


9. Najważniejsze rzeki w Polsce?

Od wschodu na zachód:

Bug - rzeka na granicy wschodniej (na terenie Polski 587 km);

Narew - wpadająca do Bugu;

Wisła - najważniejsza, najdłuższa polska rzeka (1047 km);

Warta (808 km);

Odra (na terenie Polski 742 km). Na swoim odcinku centralnym rzeka graniczna z Niemcami. Odra wypływa z Czech.


10. Najważniejsze jeziora w Polsce?

 Śniardwy (na Pojezierzu Mazurskim) największe w Polsce jezioro (114 km2);

Mamry (104 km2);

Hańcza (najgłębsze, 108 m głębokości), w samym północno-wschodnim skrawku Polski;

Morskie Oko w Tatrach, przykład jeziora wysokogórskiego.


11. Przez jakie miasta przepływa rzeka Wisła?

Wisła wypływa z Beskidów Sląskich. Przepływa przez Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń.


 12. Góry w Polsce?

 Karpaty: to pasmo gór w środkowej Europie. Karpaty ciągną się od polskiego Śląska poprzez Ukrainę aż do Rumunii. Polska część Karpat to Beskidy: Śląski, Beskidy Zachodnie, Beskid Niski, Beskidy Wschodnie.

 W pasmie Karpat są Tatry, Pieniny i Bieszczady. Bieszczady nalezą do Karpat Wschodnich i odróżniają się Beskidów Zachodnich. Tatry – najwyższe góry w pasmie Karpat. Na granicy ze Słowacja, najwyższy polski szczyt Tatr Rysy 2499 metrów nad poziomem morza. Jedyne w Polsce góry o charakterze alpejskim. Niestety w Polsce pasmo Tatr ciągnie się zaledwie około 30 kilometrów.

Sudety: na Dolnym Śląsku, na granicy z Czechami. Góry Stołowe, góra Śnieżka.

Góry Świętokrzyskie: jedno z najstarszych pasm górskich. Najwyższy szczyt Łysica 612 metrów nad poziomem morza.


13. Najważniejsze miasta Polski?

Warszawa - (stolica) 1,7 milionów mieszkańców. Największe lotnisko w Polsce imienia Fryderyka Chopina. Największy Uniwersytet, Politechnika. Siedziba Sejmu, Rządu RP, Prezydenta RP i Sadu Najwyższego. Stare Miasto zniszczone w czasie Powstania Warszawskiego zostało odbudowane wraz z Zamkiem Królewskim.


Łódź - wielkie miasto przemysłowe, znane do niedawna z przemysłu włókienniczego.

Kraków - była stolica Polski, Uniwersytet Jagielloński, miasto Papieża Jana Pawła II. Kraków, nie zniszczony w czasie II wojny, z historycznym Rynkiem, zamkiem na Wawelu, w samym centrum miasta, jest ulubionym celem wycieczek.

Wrocław - wielkie miasto na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie Światowej.

Katowice - stolica polskiego Sląska. Przemysłowe centrum hutniczo – górnicze (kopalnie węgla kamiennego).

Gdańsk – główne miasto na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lotnisko imienia Lecha Wałęsy.

Poznań - stolica Wielkopolski. Pod zaborami należał do Prus.


14. Najważniejsze budowle średniowieczne w miastach Polski?

Wawel (Zamek Królewski) w Krakowie, był siedzibą Królów przez wieki.

Sukiennice na Rynku w Krakowie budynek kopców sukien (materiałów) na Rynku krakowskim.

Zamek krzyżacki w Malborku: najwspanialszy zamek gotycki, o charakterze wczesnego średniowiecza.


15. Lista zabytków UNESCO w Polsce z datą umieszczenia na liście?

Stare Miasto w Warszawie 1980r.

Puszcza Białowieska 1979/1992r.

Kopalnia soli w Wieliczce 1978r.

Zamek krzyżacki w Malborku 1997r.

Stare Miasto w Zamościu 1992r.

Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau 1979r.

Kalwaria Zebrzydowska 1999r.

Średniowieczny zespół miejski w Toruniu 1997r.

Drewniane Kościoły południowej Małopolski 2003r.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy 2001r.

Park Mużakowski 2004r.

Hala Stulecia we Wrocławiu.


продолжение


Посмотреть также статьи:


Тексты песен Северина Краевского

Краткий словарь современного польского сленга

Ложные "друзья"

Осторожно, польский язык!

Andrzejki
Опрос - не спрос... Просто о грамматике.
Продолжение "Осторожно, польский язык!"
Хороший учебник... Но плохой.
Особенности польского языка
Новая тенденция в польских вузах
Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 2
Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 3
Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 4
Ответы на вопросы по карте поляка. Часть 5
W języku polskim nazwiska należy odmieniać
Польские праздники

Вы можете помочь сайту!
Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.


Нет комментариев

Добавить комментарий